Webinar transitie landelijk gebied voor gemeenten en waterschappen

Webinar transitie landelijk gebied voor gemeenten en waterschappen

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseert de provincie Groningen een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en waterschappen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. 

Noordpolder

Aan tafel zitten onder anderen gedeputeerde Henk Emmens (landbouw en natuur), wethouder Arjen Nolles van gemeente Het Hogeland en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. Zij gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe we samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en overheden, willen werken aan een gezonde leefomgeving als basis voor een toekomstbestendig Groninger platteland. Over het proces voor het komende periode en de rol van de gemeenten hierin. Ook worden er live vragen beantwoord die kijkers via de chat kunnen stellen. 

Het webinar is te volgen via de website van de provincie: www.provinciegroningen.nl/tlgwebinar