Op 5 oktober 2023 was er een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied voor medeoverheden.

Webinar terugkijken

Webinar Transitie Landelijk Gebied

Op donderdag 5 oktober organiseerde de provincie Groningen een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en waterschappen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. Met aan tafel onder anderen gedeputeerde Henk Emmens (landbouw en natuur), wethouder Arjen Nolles van gemeente Het Hogeland en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. Zij gingen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en overheden, willen werken aan een gezonde leefomgeving als basis voor een toekomstbestendig Groninger platteland. Over het proces voor het komende periode en de rol van de gemeenten hierin. Ook zijn er live vragen beantwoord die kijkers via de chat konden stellen. De antwoorden zijn hier terug te lezen.

 Webinar kijken 

Webinar 25 januari 

Tijdens het webinar van 25 januari gingen onder anderen de gedeputeerden Johan Hamster en Melissa van Hoorn (provincie Groningen), Jan-Willem Lobeek (directeur van de Natuur en Milieufederatie) en Jarno Rietema (voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt) in gesprek over de toekomst van het landelijk gebied. Over de vraag van het Rijk aan de provincies om voor 1 juli voor de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat een gebiedsplan aan te leveren. Hoe gaat de provincie hier mee om? Op welke manier kunnen de landbouw en andere sectoren, medeoverheden en inwoners hierover mee praten?  Wat zijn de opgaven en welke mogelijkheden zijn er? Dat staat beschreven in de startnotitie Transitie Landelijk Gebied ( PDF-bestand, 35 MB). Daarover ging de digitale informatiebijeenkomst van woensdag 25 januari. Ook werden er live vragen beantwoord. De antwoorden op deze vragen kunt u  hier teruglezen ( PDF-bestand, 309 KB)

Kijk hier het webinar terug 

Terugblik bijeenkomsten november 2022

De provincie Groningen heeft begin november 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de landbouw, over het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij ging het onder meer over stikstof. De provincies hebben de taak op 1 juli 2023 een gebiedsplan aan te leveren bij het Rijk voor de transitie van het landelijk gebied. Hoe gaat de provincie dit doen? Hoe wordt de landbouwsector hierbij betrokken? En wat merkt u hiervan als agrariĆ«r? Op die vragen konden deelnemers antwoord krijgen. Op dinsdag 1 november vond er een digitale bijeenkomst plaats. De vragen en antwoorden zijn hier terug te lezen ( PDF-bestand, 340 KB). Op donderdag 3 november was er een inloopmiddag en -avond in Zuidbroek.