Op 5 oktober is het webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied voor medeoverheden.

Digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied (o.a. stikstof)

De provincie Groningen wil de komende maanden met de omgeving in gesprek over de toekomst van het landelijk gebied. De provincies hebben de taak om voor 1 juli voor de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat een gebiedsplan aan te leveren bij het rijk. Hoe gaat de provincie hier mee om? Op welke manier kunnen de landbouw en andere sectoren, medeoverheden en inwoners hierover mee praten?  Wat zijn de opgaven en welke mogelijkheden zijn er? Dat staat beschreven in de startnotitie Transitie Landelijk Gebied. Daarover ging de digitale informatiebijeenkomst van woensdag 25 januari.

Webinar transitie landelijk gebied voor gemeenten en waterschappen

Op donderdag 5 oktober organiseert de provincie Groningen van 20.00 tot 21.30 uur een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en waterschappen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. 
Aan tafel zitten onder anderen gedeputeerde Henk Emmens (landbouw en natuur), wethouder Arjen Nolles van gemeente Het Hogeland en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. Zij gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe we samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en overheden, willen werken aan een gezonde leefomgeving als basis voor een toekomstbestendig Groninger platteland. Over het proces voor het komende periode en de rol van de gemeenten hierin. Ook worden er live vragen beantwoord die kijkers via de chat kunnen stellen. 

Het webinar is te volgen op deze pagina. 
 

Bijeenkomst 25 januari 

Tijdens het webinar van 25 januari gingen onder anderen de gedeputeerden Johan Hamster en Melissa van Hoorn (provincie Groningen), Jan-Willem Lobeek (directeur van de Natuur en Milieufederatie) en Jarno Rietema (voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt) in gesprek. Ook werden er live vragen beantwoord. De antwoorden op deze vragen kunt u hier teruglezen (PDF PDF-bestand, 309 KB)

Kijk hier het webinar terug 

Terugblik bijeenkomsten november 2022

De provincie Groningen heeft begin november 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de landbouw, over het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij ging het onder meer over stikstof. De provincies hebben de taak op 1 juli 2023 een gebiedsplan aan te leveren bij het Rijk voor de transitie van het landelijk gebied. Hoe gaat de provincie dit doen? Hoe wordt de landbouwsector hierbij betrokken? En wat merkt u hiervan als agrariĆ«r? Op die vragen konden deelnemers antwoord krijgen. Op dinsdag 1 november vond er een digitale bijeenkomst plaats. De vragen en antwoorden zijn hier terug te lezen (PDF PDF-bestand, 340 KB). Op donderdag 3 november was er een inloopmiddag en -avond in Zuidbroek.