Veertiende editie Nationaal Deltacongres in Groningen

Hoe bereiden we ons voor op wateroverlast, droogte en hitte? En hoe kunnen we Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? Deze vragen stonden centraal tijdens de veertiende editie van het Nationaal Deltacongres, dat op donderdag 9 november plaatsvond in Groningen. Zo'n 1500 professionals uit het hele land die zich bezighouden met klimaat en water, kwamen samen in Martiniplaza om kennis en ideeën uit te wisselen. 

René Paas bij het Deltacongres

Tijdens de plenaire opening in de theaterzaal van Martiniplaza ging dagvoorzitter Eva Kuit onder andere in gesprek met René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen. Hij vertelde over de waarde en de risico’s van water in de provincie. "Groningen is gewend om te leven met water", zo zei Paas. "De ervaringen met hoog water hebben ons ervan bewust gemaakt dat we aan het werk moeten blijven en maatregelen moeten treffen. Daarom werken we in Groningen onder andere aan innovatieve dijkoplossingen." Maar, zo benadrukte hij:  "Hiervoor hebben de provincie en partners de komende jaren wel budget nodig vanuit Den Haag. En een duidelijk beleid om de provincie zo in te richten dat we kunnen ‘dansen’ met het water, in plaats van ertegen te vechten."

Deltafilm en uitreiking het Zonnetje

Een vast onderdeel van het Deltacongres is de première van de nieuwe Deltafilm. Die ging deze keer over jonge professionals in de watersector en bijzondere projecten in het noorden van het land. Afsluitend vond de uitreiking van het Zonnetje plaats, de prijs voor een innovatief en inspirerend project van het Deltaprogramma. Het Spoorpark Tilburg ontving dit jaar het Zonnetje uit handen van deltacommissaris Peter Glas.

Excursies langs inspirerende projecten

Op het gebied van water, veiligheid en klimaatadaptatie kent de regio Groningen veel mooie voorbeelden. Daarom organiseerden de provincie, waterschappen, organisaties en kennisinstellingen op 8 november - een dag vóór het Deltacongres - tien excursies langs inspirerende projecten waarin zij samenwerken. Deltacommissaris Peter Glas ging op bezoek bij het project Dubbele Dijk. Daar sloeg hij samen met vertegenwoordigers van onder andere de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest de symbolische eerste paal voor de bouw van de getijdenduiker van de Dubbele Dijk.

Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres is een jaarlijks evenement op initiatief van de deltacommissaris. Het congres is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het Nationaal Deltaprogramma. Hierin staat hoe we ons land beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en werken aan een klimaatbestendige inrichting.