Veel aandacht voor petitie verbeteren spoorverbinding Noordoost-Nederland

Op 16 januari hebben bestuurders uit Noord- en Oost-Nederland een petitie aangeboden aan een groot aantal Tweede Kamerleden, waarin zij hen oproepen zich opnieuw in te zetten voor een bereikbaar Noordoost-Nederland via bestaand spoor.

Foto: Phil Nijhuis

Veel aandacht voor petitie verbeteren spoorverbinding Noordoost-Nederland

Op 16 januari hebben bestuurders uit Noord- en Oost-Nederland een petitie aangeboden aan een groot aantal Tweede Kamerleden, waarin zij hen oproepen zich opnieuw in te zetten voor een bereikbaar Noordoost-Nederland via bestaand spoor.

Foto: Phil Nijhuis

Meer intercity's van en naar Zwolle, Assen en Groningen

De petitie ( PDF-bestand, 698 KB) roept Kamerleden op zich in te blijven zetten voor het laten rijden van een 3e en 4e intercity in de spits van en naar Zwolle, Assen en Groningen. In oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die deze opdracht steunt, maar het kabinet heeft ervoor gekozen om deze motie niet uit te voeren. Daarnaast dringen bestuurders aan op een reservering van € 40 miljoen in de Rijksbegroting van 2024 voor de benodigde aanpak van overwegen (€35 miljoen) en investeringen in tractie- en energievoorzieningen (€5 miljoen) om de spoorverbinding tussen Zwolle en Meppel te verbeteren.

De petitie is overhandigd aan Wytske Postma (NSC), de nieuwe voorzitter van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De petitieoverhandiging mocht rekenen op grote belangstelling, met veel aanwezige Tweede Kamerleden die steun betuigden voor het aanpakken van het knooppunt Zwolle-Meppel. 

Kwetsbare spoorverbinding tussen Zwolle en Meppel

De petitie onderschrijft het belang van de investeringen om de spoorverbinding tussen de Randstad, Zwolle en Noord-Nederland robuuster, betrouwbaarder en leefbaarder te maken voor de 75.000 treinreizigers die wekelijks gebruik maken van dit traject. De huidige kwetsbaarheid, vooral tussen Zwolle en Meppel, resulteert in een gemiddelde uitval van 9 uur per week, waardoor het noorden per openbaar vervoer afgesneden is van de rest van Nederland. 

Van vierde spoor naar vier intercity's per uur

Eind 2022 heeft het kabinet reeds €35 miljoen toegewezen voor de aanleg van een vierde spoor op station Meppel, wat het mogelijk maakt om meer treinen te laten rijden en de verbinding tussen Zwolle en Meppel minder gevoelig maakt voor verstoringen. De petitie roept op tot verdere stappen, waaronder het geven van een opdracht aan het hoofdrailnet om 4 intercity’s per uur te laten rijden in de ochtend- en avondspits tussen Groningen en de Randstad. De inzet van deze extra treinen kost het Rijk jaarlijks €5 miljoen. Met de verwachte groei in mobiliteit en de dringende behoefte aan duurzame mobiliteitsoplossingen, is de petitie een oproep tot investeringen in de leefbaarheid van Noordoost-Nederland.

Notaoverleg MIRT en begrotingsbehandeling

Op 22 januari staat de spoorverbinding Zwolle-Meppel op de agenda van het Notaoverleg MIRT en later in diezelfde week tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens deze overleggen kunnen Tweede Kamerleden hun steun voor deze belangrijke spoorverbinding uitspreken en een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar Noordoost-Nederland.