Toekomstplannen A7/N33-regio krijgen steeds meer vorm

Toekomstplannen A7/N33-regio krijgen steeds meer vorm

De idee├źn voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom de A7/N33 zijn verder uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van de reacties die de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen ontvingen. Het plan beschrijft hoe de A7/N33-regio zich tot 2040 het best verder kan ontwikkelen.

A7/N33

Naar aanleiding van de gesprekking met de omgeving is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast en aangevuld. 

Bedrijventerreinen

Er wordt onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen. In plaats van de uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen rond Hoogezand-Sappemeer. Ook worden de mogelijkheden voor bedrijventerreinen bij rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Scheemda onderzocht. In de Eekerpolder komt verder onderzoek naar mogelijkheden voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 20 ha. De Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee zijn hiervoor niet meer in beeld.

Landbouw

Onze provincie is en blijft een landbouwprovincie. Er zal daarom gekeken worden naar mogelijkheden voor de landbouw. Het advies van de omgeving is om meer te investeren in zon-op-dak en multifunctioneel ruimtegebruik, in plaats van het aanleggen van zonneparken op vruchtbare landbouwgronden. Dit punt wordt meegenomen in de regionale energiestrategie. 

Duurzaamheid, wonen en toerisme 

Inwoners hebben aangegeven dat duurzaamheid, wonen en toerisme belangrijke thema's zijn. Daarom wordt er gekeken naar de ontwikkeling van duurzame industrie/energie knooppunten, zal er ook in de kleinere kernen gezocht worden naar mogelijkheden voor woningbouw en gaat er meer aandacht uit naar recreatie en toerisme in de regio.