Terugkijken: webinar voor gemeenten en waterschappen

Terugkijken: webinar voor gemeenten en waterschappen

Donderdag 5 oktober organiseerde de provincie Groningen een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en waterschappen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. Met aan tafel onder anderen gedeputeerde Henk Emmens (landbouw en natuur), wethouder Arjen Nolles van gemeente Het Hogeland en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. 

Koeien langs het water

Zij gingen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en overheden, willen werken aan een gezonde leefomgeving als basis voor een toekomstbestendig Groninger platteland. Ook zijn er live vragen beantwoord die kijkers via de chat konden stellen. De antwoorden op deze vragen zijn terug te lezen op onze websiteHet webinar is hier terug te kijken.