Subsidieregeling voor projecten over erfgoed, archeologie en Nedersaksisch aangepast

Het moet voor cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen eenvoudiger worden om subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van erfgoed, archeologie en de Nedersaksische taal. De regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed is op een aantal punten versoepeld en verduidelijkt. 

Erfgoed en archeologie

Bij erfgoed en archeologie wil de provincie meer Groningers betrekken bij het Gronings erfgoed. Door inwoners, bezoekers en vrijwilligers actief deel te laten nemen aan een project wordt de kennis, waardering en beleving van ons erfgoed vergroot. Het betrekken van Groningers bij een project kan zowel bij de ontwikkeling van het project als bij de uitvoering ervan. De regeling en de toelichting zijn op dit punt verduidelijkt.

Nedersaksisch

Een subsidieaanvraag voor een activiteit om de Nedersaksische taal te behouden wordt laagdrempeliger. De activiteit hoeft zich nu alleen te richten op deelnemers en publiek uit de provincie Groningen. De verplichte samenwerking met een organisatie uit Drenthe, Friesland, Gelderland of Overijssel vervalt. Wel blijft regionale of provinciale uitstraling van het project belangrijk en het moet gaan om vernieuwende, originele projecten.

Meer subsidie in 2022

Cultuur- en erfgoedinstellingen kunnen dit jaar maximaal 70% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen. De sector is zwaar getroffen door de coronacrisis en daarom is de bijdrage, net als vorig jaar, met 20% verhoogd. Met ingang van 2023 valt het maximale subsidiepercentage weer terug naar 50%. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000. In 2022 is € 455.000 beschikbaar. 

Over de regeling 

De subsidieregeling is ontwikkeld om actieve deelname aan amateurkunst en de ontwikkeling van de amateurkunstenaars te stimuleren. Met een vernieuwend aanbod culturele activiteiten probeert de provincie inwoners te bereiken die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De eerstvolgende aanvraagronde sluit op 1 april. Daarna sluiten aanvraagrondes op 1 juni, 1 september en 1 november 2022.