Subsidieregeling geopend voor meer bos, bomen en struiken

De provincie heeft een subsidieregeling geopend om de aanplant van bos, bomen en struiken in Groningen te stimuleren. Initiatieven voor nieuw bos en lijnbeplanting komen in aanmerking. Ook is er subsidie beschikbaar voor groen op schoolpleinen, erven en bedrijventerreinen. Een aanvraag indienen kan vanaf 21 april tot 1 november. In totaal is er een budget van € 695.000. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout ( PDF-bestand, 5 MB), waarmee de provincie werkt aan een gezonde leefomgeving en het klimaat.  

10 procent erbij in 10 jaar

Gedeputeerde Johan Hamster: "De ambitie is om in 10 jaar tijd 10 procent meer bomen en groen te planten in Groningen. Bomen maken niet alleen het landschap mooier, ze zijn goed voor het klimaat omdat ze CO2 opvangen, ze zorgen voor frisse lucht en zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. Deze subsidieregeling gaat hierbij helpen."

Elzensingels in het Westerkwartier

In het najaar van 2022 kon ook subsidie worden aangevraagd. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het project voor Elzensingels in het Westerkwartier bijna afgerond. Met dit project is ruim 4.600 meter aan nieuwe houtsingels geplant. Houtsingels zijn karakteristiek voor het Westerkwartier en zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn veel singels verloren gegaan, met het aanplanten van nieuwe singels worden oorspronkelijke  landschapstructeren hersteld. 

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan via de subsidiepagina. De kosten voor de uitvoering zijn subsidiabel, denk hierbij aan de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond. De provincie doet vooral de oproep om contact op te nemen, zodat initiatiefnemers geholpen kunnen worden met de aanvraag.