Subsidie voor versnelling woningbouw in Het Hogeland en Stadskanaal

De gemeenten Het Hogeland en Stadskanaal ontvangen subsidie voor het maken van plannen voor woningbouw, waarbij het gaat om nieuwbouw en herstructurering van woonkernen in deze gemeenten. In beide gevallen huren de gemeenten capaciteit in voor het maken van stedenbouwkundige plannen. Dit geld komt uit de subsidieregeling die bedoeld is om gemeenten te ondersteunen bij het versnellen van de planvorming om daarmee het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen. 

Centrum Stadskanaal

Stadskanaal en Onstwedde

Gemeente Stadskanaal krijgt ruim €18.000 voor de inhuur van extra capaciteit zodat stedenbouwkundige plannen op korte termijn gemaakt worden. Het gaat om de bouw van honderd woningen bij het centrum van Stadskanaal en in Onstwedde. In de bestaande woonkernen worden op braakliggende terreinen betaalbare koopwoningen en appartementen gebouwd. Uit woningmarktonderzoek is naar voren gekomen dat er behoefte is aan deze woonruimte. Bovendien verbetert de leefbaarheid met de invulling van deze locaties. 

Kantens

Gemeente Het Hogeland krijgt ruim €28.000 voor de ontwikkeling van een plan voor het dorp Kantens. Onlangs zijn de Kooistraat en Meidoornstraat aangepakt. Hierdoor was er voor zes huurwoningen, die vanwege de versterkingsopgave gesloopt moesten worden, geen plek meer. Om voor deze huurwoningen en een aantal extra nieuwe huizen een locatie te vinden, voert bureau KAW een locatieonderzoek uit. Vervolgens gaat het bureau de voorkeurslocatie verder uitwerken. Hierbij zijn inwoners van Kantens betrokken. 

Woningtekort verkleinen

De subsidieregeling is beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Groningen. Met deze subsidie kunnen gemeenten sneller plannen maken en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen. In totaal is er ruim 800.000 euro beschikbaar voor alle Groninger gemeenten. De ambitie is om in de provincie Groningen tot en met 2030 28.500 nieuwe woningen te bouwen.

Aanvragen

Gemeenten kunnen de subsidie 'Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen' aanvragen via de provinciale website.