Subsidie voor versnelling woningbouw in de gemeente Groningen

Subsidie voor versnelling woningbouw in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen krijgt € 150.000 voor de uitvoering van de voorfase van de woningbouw en herstructurering. De regeling is voor het uitwerken van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten en het opstellen van bestemmingsplannen. In totaal is er ruim € 800.000 beschikbaar voor alle Groninger gemeenten.

Stadshavens

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Groningen hebben de regeling opgezet om het huidige woningtekort te verkleinen. Zo kunnen Groningers een woning vinden die bij hen past. 

Planologische ondersteuning

De gemeente Groningen ontvangt € 150.000 voor planologische ondersteuning voor de projecten De Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad. De Suikerzijde, op het terrein van de voormalige Suikerfabriek, is een locatie met 5000 geplande woningen. In Stadshavens, ten noorden van het Eemskanaal, komen ongeveer 3400 woningen. In Meerstad, tussen huidige Meerstad en bedrijventerrein Driebond, kunnen rond de 2000 woningen worden gebouwd. Met de extra ondersteuning voor het maken van bestemmings- en omgevingsplannen kunnen deze plannen sneller uitgevoerd worden. 

Aanvragen

Gemeenten kunnen de subsidie 'Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen' aanvragen via de provinciale website.