Subsidie voor vernieuwing presentatie vaste collectie musea

Subsidie voor vernieuwing presentatie vaste collectie musea

De provincie komt met een nieuwe regeling voor musea en erfgoedinstellingen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen. Met bijvoorbeeld een app, een virtuele rondleiding of een volledig nieuwe vaste presentatie kan een museum beter aansluiten bij deze tijd en nieuw publiek bereiken. De regeling 'vernieuwing vaste presentatie erfgoed' gaat in op 1 mei 2022.

VR headset gebruiker

Stimuleren

Veel musea en erfgoedinstellingen in de provincie hebben de laatste jaren niet kunnen investeren in de vaste presentatie van hun collectie. Vaak ontbreekt daarvoor het budget, de kennis of het personeel. Met deze regeling stimuleert de provincie deze instellingen om de collectie te vernieuwen en beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

Erfgoed en archeologie

De subsidie is bedoeld voor collecties op het gebied van Gronings erfgoed en archeologie. Door de collectie bijvoorbeeld digitaal te presenteren wordt een museumbezoek aantrekkelijker voor een breed publiek. Bijvoorbeeld voor mensen die nu geen musea bezoeken en voor scholen. Met een audiotour blijft een verhaal over Groninger erfgoed beter hangen. Archeologie gaat leven en krijgt betekenis als het verhaal achter de vondsten wordt verteld. 

Kosten

Er is subsidie voor grote en kleine vernieuwende projecten. Ook voor projectkosten en planontwikkeling is geld beschikbaar. 

1 mei

De regeling 'Vernieuwing vaste presentatie erfgoed' wordt opengesteld op 1 mei 2022. Voor dit jaar is er € 500.000 subsidie beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per project is € 125.000. Voor planontwikkeling is de maximale subsidie € 10.000. Het museum draagt voor de helft bij aan de kosten. Vanaf 1 mei is er meer informatie beschikbaar op deze pagina.