Subsidie voor vernieuwing klassieke muziek

Stel je voor: je loopt op een mooie avond door je stad of dorp en stuit op een gratis concert in een muziekkoepel. Of je bent een jong muzikaal talent en kunt meespelen met een professionele productie. Het zijn twee voorbeelden van initiatieven die afgelopen jaar tot stand zijn gekomen met een subsidie voor Vernieuwing klassieke muziek. De regeling staat nu weer open, tot 1 juli kunnen makers in de klassieke muzieksector een aanvraag indienen.

De provincie moedigt vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector aan. In de regeling Vernieuwing klassieke muziek is nadrukkelijk aandacht voor het aanspreken van een breed publiek en laagdrempelige projecten.  

Maximum bedrag: €10.000

Het maximaal aan te vragen budget is €10.000. Eerder is aangekondigd dat het maximumbedrag deze ronde €5.000 zou zijn. We zien in de aanvragen dat er over het algemeen meer nodig is dan dit bedrag, onder andere door stijgende kosten en het kunnen bieden van een eerlijke beloning aan de makers. Daarom hebben we besloten om het maximumbedrag te verhogen. 

Experimenteren

De subsidie is voor kleinschalige projecten die experimenteren in bijvoorbeeld de programmering van klassieke muziek, het verbreden van het publiek of het leggen van verbinding met actuele maatschappelijke thema's. Meer informatie hierover is te vinden op pagina Vernieuwing klassieke muziek.