Subsidie voor theatervoorstelling in het Oldambt met bezoekers in de hoofdrol

Een theatershow in Winschoten waar bezoekers vrij door het decor lopen en kunnen reageren op acteurs. En een archeologieproject op kloosterterrein Ter Apel waar publiek mee kan helpen opgraven of kan deelnemen via Virtual Reality. Het zijn twee van de zes projecten die subsidie ontvangen uit de regeling 'Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed' van de provincie Groningen.

Interactief theater

Interactief theater

Immersief theater is een nieuwe vorm van theater die in de provincie Groningen niet eerder is vertoond. Als bezoeker kun je vrij rondlopen in het decor, kasten en lades opentrekken en de interactie aangaan met acteurs. Het is een combinatie van game-elementen met interactief theater. Aan de drie uur durende show kunnen tegelijkertijd 200 mensen meedoen. De interactieve theatervorm moet een nieuwe groep bezoekers naar het theater trekken. Stichting the X awareness krijgt € 40.000 subsidie voor het maken van theaterproducties in de gemeente Oldambt. 

Archeologie rond klooster Ter Apel

Vanaf het voorjaar van 2023 kunnen museumbezoekers in Ter Apel meedoen en meekijken met archeologische opgravingen. Als bezoeker kun je via open dagen, exposities en activiteiten betrokken worden bij de opgravingen. Ook kunnen bezoekers met een speciale bril in de virtuele wereld rondkijken bij het onderzoek op het kloosterterrein. Publiek kan live getuige zijn van vondsten uit het mesolithicum en de late middeleeuwen. Het museum Klooster Ter Apel ontvangt ruim € 37.000 subsidie van de provincie om het project uit te voeren.

Ook subsidie

In de derde aanvraagronde van 2022 krijgen nog vier projecten subsidie.

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met deze regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De laatste aanvraagrondes van dit jaar sluiten 1 september en 1 november 2022.