Subsidie voor restauratie van groene rijksmonumenten

De provincie Groningen heeft ruim € 2,5 miljoen verdeeld voor het herstel van 15 rijksmonumenten. Dit keer krijgt onder andere de visvijver van Sassenhein in Haren een deel van het beschikbare budget uit de subsidieregeling GRRG

Visvijver Sassenhein

Herstel beschoeiing visvijver

De visvijver van Sassenhein maakt deel uit van een beschermd hengelsportcomplex. De provincie geeft subsidie voor de restauratie van de houten bescherming van de oever van de Noordplas. Deze plas wordt sinds 1909 gebruikt als visvijver. In de eerste aanvraagronde van 2023 is er ook subsidie voor twee andere groene monumenten, een begraafplaats en een park.

Ook subsidie

Daarnaast krijgen ook zes boerderijen, drie woonhuizen, een herenhuis, villa en kerk een financiële bijdrage van de provincie. Alle verleende subsidies staan in dit overzicht ( PDF-bestand, 77 KB)

Nieuwe aanvragen in oktober

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie kunnen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2023 weer een aanvraag doen voor groot onderhoud en restauratie. Voor dit najaar is € 4,1 miljoen beschikbaar. Daarvan gaat € 2,9 miljoen naar gebouwde monumenten in aardbevingsgemeenten en € 800.000 naar gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Voor groene rijksmonumenten is € 400.000 gereserveerd. Ook volgend jaar is er weer subsidie beschikbaar. 

Erfgoedprogramma

Het budget voor 2023 is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De overheden werken vanuit het Erfgoedprogramma samen aan het behoud van het unieke erfgoed in Groningen.