Subsidie voor restauratie en onderhoud van 11 rijksmonumenten

In de eerste helft van 2022 ontvingen 11 eigenaren van rijksmonumenten subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand. In sommige gevallen kregen ze ook een bijdrage om het monument een nieuwe bestemming te geven of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal verdeelde de provincie ruim € 1,9 miljoen subsidie. 

Woonboerderij Nieuw Beerta

Interieur kerk Kantens

De kerk aan de Langestraat in Kantens krijgt subsidie voor de restauratie van het interieur, dat in de loop der jaren verschillende keren is veranderd. Vooral de kleurstellingen van deze markante kerk uit de jaren '30 zijn niet meer origineel. Door kleurhistorisch onderzoek is vastgesteld hoe de kerk er bij de oplevering uit heeft gezien. Met subsidie kan het interieur in originele staat hersteld worden. 

Woonboerderij Nieuw Beerta

Deze Oldambtster boerderij staat al een tijd leeg en wordt nu met subsidie opgeknapt en leefbaar gemaakt. Door onder andere bodemdaling is de kelder verzakt en zijn scheuren ontstaan. Om verder verval van de boerderij aan de Hoofdweg in Nieuw Beerta te voorkomen worden deze hersteld. Ook heeft het schilderwerk aan de gevel aandacht nodig en worden de kozijnen en het glaswerk hersteld. 

Boerderij en kerken

De toegekende subsidies van deze ronde gaan verder vooral naar eigenaren van (woon)boerderijen en kerken in aardbevingsgemeenten. Ook is er restauratie- en onderhoudssubsidie voor een orgel, herenhuis, gasthuis, woonhuis en een molen. 

GRRG

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene monumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen kunnen subsidie aanvragen voor groot onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming. In de aardbevingsgemeenten komen rijksmonumenten met een woonfunctie ook voor subsidie in aanmerking. In het najaar van 2022 stelt de provincie de regeling GRRG opnieuw open. Het beschikbare budget en de aanvraagperiode maakt de provincie naar verwachting op 12 juli bekend.

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie.

Bekijk de volledige lijst ( PDF-bestand, 98 KB) met de rijksmonumenten waaraan subsidie is toegekend.