Subsidie voor fietsparkeergelegenheid bij bushaltes

Subsidie voor fietsparkeergelegenheid bij bushaltes

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten om fietsenstallingen bij bushaltes op orde te brengen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld nieuwe rekken laten plaatsen, oude rekken vervangen of overkapte fietsenrekken aanleggen. Er is voor dit jaar € 275.000 beschikbaar.

Alle Groninger gemeenten kunnen een aanvraag doen. Ze kunnen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. De fietsrekken of overkappingen moeten binnen twee jaar zijn aangelegd. De gemeenten betalen mee aan het project. Gemeenten kunnen tussen 4 juli en 15 november 2023 subsidie aanvragen via de website van de provincie Groningen.

Meer fietsenstallingen verbeterd

De provincie heeft ook voor provinciale bushaltes in kaart gebracht welke stallingsvoorzieningen verbeterd kunnen worden. Hiervoor is voor dit jaar € 100.000 beschikbaar. Verder is voor de grotere overstappunten, de ov-hubs, € 300.000 subsidie beschikbaar voor het opknappen van stallingsvoorzieningen. 

Makkelijk overstappen

Reizigers moeten op de overstappunten makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende soorten van vervoer. Het op orde maken van de (fiets)voorzieningen bij het openbaar vervoer is een van de maatregelen waar de provincie zich samen met gemeenten voor in zet.

Hogere waardering 

Voor veel Groningers biedt de fiets veel mogelijkheden in combinatie met het openbaar vervoer. Hierbij is het belangrijk dat de fiets goed en veilig gestald kan worden. Uit de fietsenquête van de provincie Groningen blijkt dat goede stallingsvoorzieningen (waarderingscijfer 6,7) een relatief grote invloed hebben op de totale waardering van het fietsen in de provincie Groningen (cijfer 7,4). Op dit moment worden stallingsvoorzieningen relatief laag gewaardeerd. Door gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van fietsenstallingen, kunnen we de waardering voor fietsen in Groningen verbeteren. We hopen dat hierdoor meer inwoners kiezen voor de fiets als vervoersmiddel in combinatie met het openbaar vervoer.

Mist u een goede fietsenstalling bij uw bushalte? Meld het ons via info@provinciegroningen.nl.