Ruim drie ton subsidie voor nieuwe leefbaarheidsprojecten

Ruim drie ton subsidie voor nieuwe leefbaarheidsprojecten

Drie projecten voor nieuwe gezondheidscentra krijgen subsidie van de provincie. Het gaat om de koekjesfabriek in Wedde, die verbouwd wordt, een nieuw dorpshuis in Steendam voor een multifunctioneel centrum met een zorgfunctie en een onderzoek naar de toekomst van de huisartsenzorg in Baflo. In totaal gaat het om € 325.000 euro subsidie uit de regeling Zorg en Voorzieningen.  

Dorpshuis Steendam

Koekjesfabriek Wedde

De oude koekjesfabriek in Wedde wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum met een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapeut en thuiszorg. In het centrum is ook ruimte voor de dorpsondersteuner van 'Wedde dat 't lukt' en de WMO-consulenten van de gemeente Westerwolde. Bij de verbouwing wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Op de bovenste verdieping van het gebouw komen levensloopbestendige appartementen.  

Dorpshuis Steendam

Inwoners van Steendam hebben samen een plan gemaakt voor een nieuw multifunctioneel gebouw aan het Schildmeer. Het huidige dorpshuis is door aardbevingsschade niet meer te redden. Dit gebouw wordt een ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp, waar ook ruimte is voor een zorgsteunpunt, horeca en verschillende culturele activiteiten. Beide projecten krijgen € 150.000 subsidie van de provincie. 

Zörghoes Baflo

In Baflo wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de huisartsenzorg voor Baflo en omgeving. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke huisvesting van de huisarts en andere aanbieders op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. De organisaties worden in kaart gebracht, er wordt gezocht naar een geschikte locatie en er wordt een plan opgesteld. Dit project krijgt € 25.000 subsidie. 

Zorg en voorzieningen

De subsidies zijn bedoeld om voorzieningen en zorg in dorpen te versterken en voor te bereiden op de toekomst. Door meerdere diensten te combineren, ontstaan er dorpshuizen en gezondheidscentra waarbij efficiënt gebruik gemaakt wordt van ruimte en geld. Daarbij is het belangrijk dat deze voorzieningen goede bereikbaar zijn.   

Over de subsidieregeling

Aanvragen indienen voor de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen kan nog tot 1 juli. Daarna volgt in oktober een laatste ronde. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere gezondheidsdiensten en/of dorpsvoorzieningen in één gebouw komen in aanmerking voor subsidie.