Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie en groot onderhoud rijksmonumenten

Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie en groot onderhoud rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen in 2022 weer subsidie aanvragen voor groot onderhoud en restauratie (GRRG). Voor de eerste aanvraagperiode van de GRRG 2022, die loopt van 22 maart tot en met 2 mei, is € 3.250.000 beschikbaar. Zowel gebouwde als groene monumenten, zoals parken en tuinen, komen in aanmerking voor de regeling. In het aardbevingsgebied is er ook subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie.

21 verleende subsidies

De provincie verleende 21 subsidies ( PDF-bestand, 101 KB) in de tweede aanvraagronde van 2021. Er waren meer aanvragen dan waar budget voor beschikbaar was. Er is gekeken welke aanvragen voldeden aan de eisen van de GRRG en deze zijn gemeten aan de rangschikcriteria. Het beschikbare geld is verdeeld over de 21 aanvragen met de hoogste scores. Naast groot onderhoud of restauratie van hun pand besteedden de eigenaren het geld ook voor de herbestemming van het monument of voor maatregelen om energie te besparen. 

Budget

Voor de eerste aanvraagperiode in 2022 is € 3.250.000 beschikbaar. Daarvan is ongeveer € 2.000.000 voor gebouwde monumenten in de aardbevingsgemeenten en € 800.000 voor gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Voor groene rijksmonumenten is € 400.000 beschikbaar. In het najaar volgt een tweede aanvraagronde. De data en het beschikbare budget voor die ronde worden later dit jaar bekendgemaakt. Het budget is beschikbaar gesteld door de provincie Groningen en het ministerie van OCW. Meer over de voorwaarden voor een aanvraag kunt u vinden op deze pagina.