Provincie stimuleert samenwerking aan oplossingen om te kunnen blijven werken

Provincie stimuleert samenwerking aan oplossingen om te kunnen blijven werken

De provincie Groningen heeft voor de tweede ronde van het Verbindingsfonds nog een bedrag van € 500.000 beschikbaar voor organisaties die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het 'Verbindingsfonds' komt tot stand met middelen van het Nationaal Programma Groningen. Vooral organisaties die op een ander werkveld actief zijn worden opgeroepen.

Een leven lang ontwikkelen door samenwerking en vernieuwing

Samen met onderwijs, overheden en andere partners gaat de provincie aan de slag om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt hier aan bij en er lopen al verschillende projecten. Door gebruik te maken van de denkkracht en deskundigheid van andere organisaties -op de arbeidsmarkt of daarbuiten- willen we alle mogelijkheden benutten. Het Verbindingsfonds stimuleert samenwerking en vernieuwing waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

Wie komen in aanmerking voor een subsidie?

Iedere organisatie kan in aanmerking komen voor een subsidie. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een organisatie op een ander werkterrein. Ook gaat het om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Waar moeten plannen aan voldoen?

Organisaties die voor deze tweede ronde in aanmerking willen komen voor een subsidie van maximaal €100.000 moeten samen met een organisatie op een ander werkterrein een vernieuwend plan indienen en zelf de helft van de kosten dragen. Minimaal 25 mensen moeten hiervan door scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt van profiteren.

Wanneer en hoe aanvragen?

De tweede ronde van het Verbindingsfonds wordt op 15 april 2022 officieel opengesteld en duurt tot en met 15 mei 2022. In deze tweede periode komen de 5 beste plannen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan op deze pagina.