Verbindingsfonds

Het Verbindingsfonds heeft als doel partijen uit verschillende werkvelden te stimuleren gezamenlijk vernieuwende activiteiten of oplossingen te bedenken, om mensen aan het werk te krijgen en te houden, en hen de mogelijkheid te geven zichzelf een leven lang te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden. Het Verbindingsfonds komt tot stand met geld van het Nationaal Programma Groningen.

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan van 10 oktober 2022 tot en met 6 november 2022 (derde aanvraagronde) en van 13 februari 2023 tot en met 12 maart 2023 (vierde aanvraagronde).
 

Beschikbaar budget

Voor de derde aanvraagperiode is € 500.000 beschikbaar. Voor de vierde aanvraagperiode wordt het subsidieplafond nog bekendgemaakt.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden. De organisaties zijn gevestigd in eenn van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen. Daarbij is minimaal één organisatie geen samenwerkingspartner binnen 'Werken aan Ontwikkeling'. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U dient een plan in samen met een organisatie op een ander werkterrein
  • U draagt zelf de helft van de kosten (in geld of in personeel)
  • Minimaal 25 personen profiteren hiervan (scholing of versterking van hun arbeidsmarktpositie)
  • U beschrijft wat u gaat doen en evalueert de uitkomsten

Zie voor de overige voorwaarden de officiële regeling. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 
€ 100.000.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met: