Provincie ontvangt certificaat voor verminderen CO2-uitstoot

De provincie heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor de CO2-Prestatieladder. Hiermee laat de provincie zien zich bewust te zijn van de CO2-uitstoot en concrete doelen stelt en maatregelen neemt om de uitstoot te verminderen. Na Gelderland en Overijssel is Groningen de derde provincie met zo'n certificaat.

Niveau 3

De provincie krijgt een certificaat op niveau 3. Hiervoor is de uitstoot van het wagenpark, vastgoed en zakelijk reizen in kaart gebracht. De meeste uitstoot in 2021 vindt plaats bij het wagenpark (52%). In 2030 wil de provincie daarom dat alle lichte voertuigen emissieloos zijn. Verder wil de provincie al haar panden en gebouwen voor 2028 energieneutraal maken. Voor zakelijk reizen is eerst meer inzicht nodig om concrete doelstellingen te kunnen formuleren.

Minder uitstoot 

De provincie investeerde de afgelopen jaren veel in het terugbrengen van de eigen CO2-uitstoot. Het provinciehuis is sinds 2021 volledig aardgasvrij en de uitstoot van CO2 bij gebruik van energie is teruggebracht naar nul. Dat komt omdat de provincie zelf stroom opwekt met zonnepanelen en alleen groene energie inkoopt. Op die manier is de uitstoot van CO2 bij vastgoed en wagenpark tussen 2019 en 2021 met 82% teruggebracht.

Over het certificaat

Het certificaat is uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de CO2-Prestatieladder stimuleert SKAO bedrijven en overheden om de CO2-uitstoot te verminderen, met als uiteindelijke doel een klimaatneutraal bedrijfsleven. SKAO toetst ieder jaar of bedrijven en overheden het certificaat mogen behouden. Meer informatie is te vinden op de webpagina over het CO2-beleid van de provincie Groningen. In de infographic staat een overzicht van behaalde resultaten en geformuleerde doelstellingen voor de toekomst.