Provincie investeert € 375.000 in zorgvoorzieningen en multifunctionele centra

Het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen hebben een grote invloed op hoe bewoners hun leefomgeving ervaren. Op verschillende plekken in onze provincie staan voorzieningen onder druk. Vier projecten ontvangen vanuit de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen een bijdrage van in totaal € 375.000.

Provincie investeert € 375.000 in zorgvoorzieningen en multifunctionele centra

Het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen hebben een grote invloed op hoe bewoners hun leefomgeving ervaren. Op verschillende plekken in onze provincie staan voorzieningen onder druk. Vier projecten ontvangen vanuit de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen een bijdrage van in totaal € 375.000.

De provincie Groningen zet met de subsidieregeling in op het clusteren en versterken van voorzieningen. Bijvoorbeeld door meerdere functies, waaronder zorg, onder te brengen in één gebouw. De subsidie kan worden ingezet voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, de bouw of verbouw van een multifunctionele locatie of een innovatief zorgproject.

Succesvolle aanvragen in voorjaar 2024

In de eerste ronde van 2024 zijn vier subsidieaanvragen ingediend én gehonoreerd:

Haalbaarheidsonderzoek Gezondheidsplein Stadskanaal (€ 25.000)

Huisartsenpraktijk Ali onderzoekt samen met andere huisartsen of een gezondheidsplein in Stadskanaal kan worden gerealiseerd. Dit plein moet fungeren als centrum voor vitaliteit, gezondheid en zorg. Door in één gezondheidsplein samen te werken kan de druk op de zorg worden verminderd en de zorg voor de inwoners van Stadskanaal dichtbij worden gehouden.

Multifunctioneel dorpshuis Bulthuis Treffend Eenrum (€ 150.000)

Een groep enthousiaste inwoners heeft de handen inéén geslagen en een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor zorg en ontmoeting in Eenrum. Denk hierbij aan sociaal-culturele activiteiten, een thuiskamer, een dorpsloket, een toeristisch-recreatief informatiepunt en een vernieuwd dorpshuis.

Gezondheidscentrum Zevenhuizen (€ 150.000)

Met de bouw van een multifunctioneel gezondheidscentrum in Zevenhuizen wil Huisartsenpraktijk Zevenhuizen een plek creëren waar meerdere zorgvormen worden samengevoegd. Zo ontvangen mensen zoveel mogelijk zorg en welzijn in de eigen woonomgeving en blijft de huisartsenzorg voor het dorp Zevenhuizen behouden. 

Droomwonen volgende fase (€ 50.000)

Het project Droomwonen in Opende combineert drie dingen: woningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, levensloopbestendige woningen voor senioren en een Dorpsloket waar mensen uit het dorp elkaar allerhande hulp kunnen vragen en bieden. Met dit project willen de initiatiefnemers een zorgzame gemeenschap creëren, met formele en informele zorg.

Positieve effecten

Door verschillende zorg- en welzijnsfuncties onder één dak te brengen wordt de zorg toegankelijker. Daarnaast versterken de initiatieven de sociale cohesie en leefbaarheid. In het najaar van 2024 kan de subsidie Zorg en Voorzieningen weer worden aangevraagd.