Provincie blij met 9,5 miljoen van Rijk voor monumenten bevingsgebied

Provincie blij met 9,5 miljoen van Rijk voor monumenten bevingsgebied

De provincie Groningen is blij met het besluit van het Rijk om 9,5 miljoen extra uit te trekken voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. Met de miljoenen kunnen de twee populaire subsidieregelingen voor rijksmonumenten worden verlengd tot 2026. De staatssecretarissen Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en Gunay Uslu (Cultuur en Media) maakten bekend dat het Rijk extra geld beschikbaar stelt, tijdens een werkbezoek aan Groningen op woensdag 19 oktober.

Beter bestand tegen bevingen

Goed onderhouden monumenten zijn beter bestand tegen aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De kans op schade wordt kleiner en schade is beter te herstellen. Versterkingsmaatregelen voor monumenten zijn altijd complex. Wanneer de monumenten zich in een goede staat van onderhoud bevinden of deskundig zijn gerestaureerd, kan de versterking eenvoudiger worden. Door achterstallig onderhoud kan een mogelijke versterking vertraging oplopen.

Veel investeringen

De regelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) zijn onderdeel van het erfgoedprogramma, dat de provincie samen met het Rijk heeft opgesteld. De financiën ontbraken echter voor de komende jaren. Gedeputeerde Mirjam Wulfse is blij met de extra miljoenen: "Eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied investeren enorm. Deze steun van provincie en Rijk is daarbij nodig. Bij de vorige rondes hebben we kunnen zien dat elke euro die via subsidie uitgegeven wordt, door de eigenaren wordt verdubbeld. Daarmee is er al meer dan 60 miljoen euro in ons prachtige erfgoed geïnvesteerd. Ik verwacht dat met deze 28,5 miljoen euro in drie jaar opnieuw een investering van ruim 30 miljoen particulier geld wordt ingezet.”