Project 'Werken is gezond en gezondheid werkt!' ontvangt subsidie vanuit Verbindingsfonds

Het project 'Werken is gezond en gezondheid werkt!' ontvangt van de provincie Groningen € 100.000 subsidie vanuit het Verbindingsfonds. Het project koppelt kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan een werkgever. Zij worden ondersteund door coaching op het gebied van leefstijl en vaardigheden met een duurzame inzetbaarheid als resultaat. Dit past binnen het Verbindingsfonds dat bedoeld is om Groningers aan het werk te krijgen en te houden, en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. 

Man en vrouw werken samen

25 kandidaten

De organisaties Stam en de Leefstijlunie zijn de initiatiefnemers voor dit project. Deze twee organisaties gaan 25 kandidaten begeleiden. Dat doen ze door een nieuwe intakemethode en een coachingstraject in te zetten. Hierbij wordt begeleiding op het gebied van leefstijl (gezondheid, ontspanning, voeding) en vaardigheden aangeboden. Dit werkfittraject moet de risico's op een mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen. Het project start op 1 maart 2023 en duurt tot 1 juni 2024.

Subsidieregeling Verbindingsfonds 

Met het Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het fonds komt tot stand met middelen van Nationaal Programma Groningen. De laatste ronde van het Verbindingsfonds staat van 13 februari tot en met 12 maart 2023 open. Aanvragen kunnen dan ingediend worden via deze pagina