Presentatie voorkeursvariant fietsroute Oldehove - Wehe-den Hoorn op 12 juli

Presentatie voorkeursvariant fietsroute Oldehove - Wehe-den Hoorn op 12 juli

Op woensdag 12 juli organiseert de provincie een inloopbijeenkomst over de nieuwe fietsroute langs de provinciale weg N983 tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn. Medewerkers van de provincie presenteren hier de beste en meeste veilige route (voorkeursvariant). De bijeenkomst is van 16.00 tot 20.00 uur in het dorpshuis van Saaksum.

Fietsroute Oldehove - Wehe-den Hoorn

De uitwerking van de plannen voor de fietsroute tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn is bijna klaar. De wensen van alle betrokken partijen en belanghebbenden zijn de afgelopen periode in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn meerdere varianten onderzocht en is een voorkeursvariant bepaald. 

Inloopbijeenkomst op 12 juli

De provincie presenteert de voorkeursroute op woensdag 12 juli in het dorpshuis van Saaksum (Heralmastraat 15). De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 20.00 uur. Voor deze bijeenkomst geldt een vrije inloop, aanmelden is niet nodig. 

Vervolg

Na de presentatie legt het projectteam van de provincie de voorkeursvariant, met de reacties van de omgeving, voor aan Gedeputeerde Staten. Die besluiten over het vervolg. Bij een positief besluit wordt de verdere voorbereiding opgestart.

Ontbrekend fietspad

Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn ontbreekt nu nog een fietspad dat vrij ligt van de provinciale weg. Fietsers delen de N983 (Roodehaansterweg) met auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer. Het is een gevaarlijke weg voor fietsers. Door de aanleg van een nieuw fietspad verbetert de verkeersveiligheid. Het stuk tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn is nu het enige deel van de N983 zonder een fietspad naast de provinciale weg. Het nieuwe fietspad maakt straks tussen Saaksum en Warfhuizen onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk. Meer over het project staat op de website van de provincie.