Fietsroute Oldehove - Wehe-den Hoorn

Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn komt een nieuw vrijliggend fietspad. Hiermee is de vrijliggende fietsverbinding tussen Aduard en Wehe-den Hoorn compleet. Het nieuwe fietspad is ongeveer 6,5 kilometer lang en komt te liggen naast de provinciale weg N983. In Wehe-den Hoorn start de route bij de kruising van de N983 met de N361. Ter hoogte van Oldehove start de route bij de kruising van de N983 met de N982. Het nieuwe fietspad sluit aan op de bestaande fietspaden aan de noord- en zuidkant. Buiten de bebouwde kom is het fietspad gescheiden van de provinciale weg. Binnen de bebouwde kom van Saaksum, Roodehaan en Warfhuizen gaat de fietsroute over de bestaande provinciale weg. 

Geef uw mening

De beste en meeste veilige route (voorkeursvariant) is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 12 juli. De presentatie van onze plannen kunt u hier (PDF PDF-bestand, 5 MB) bekijken. Wilt u reageren op de voorkeursvariant? Of hebt u andere opmerkingen die u ons wilt meegeven? Mail dan een reactie naar j.tingen@provinciegroningen.nl. Reageren kan tot 8 september 2023. De ingevulde reactieformulieren worden door ons verwerkt in een nota 'reactie en commentaar'. Deze nota heeft een formele status en wordt toegevoegd aan de besluitvorming.

Wilt u in de mail uw naam, adres, woonplaats, mailadres en eventueel een telefoonnummer vermelden? We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit project en niet voor andere doeleinden.

Waarom een nieuw fietspad?

  • Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn ontbreekt nu nog een fietspad dat vrij ligt van de provinciale weg.
  • De N983 is een gevaarlijke weg voor fietsers. Fietsers delen de weg met auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer. 
  • Het nieuwe fietspad maakt straks, tussen Saaksum en Warfhuizen, onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk.
  • We werken aan een veilig fietsnetwerk waarbij zoveel mogelijk dorpen met elkaar in verbinding staan.

In welke fase zit het project?

Het project zit in de planuitwerkingsfase. In deze fase onderzoeken we alle mogelijke varianten. Voor een veilige fietsroute tussen Oldehove en Wehe den-Hoorn zijn meerdere oplossingen denkbaar. Daarbij stemmen we goed af met de omgeving. We houden rekening met andere ontwikkelingen en plannen in het gebied en hebben aandacht voor de bestaande natuur van het Middag-Humsterland, cultuur en ruimtelijke plannen.

Planning

Planuitwerking 2023
Projectvoorbereiding 2024
Uitvoering 2025-2026

Een projectteam is nu bezig om een voorkeursvariant uit te werken voor een fietspad langs de provinciale weg tussen de verschillende dorpskernen. Daarbij kijken we graag samen met de omgeving naar een veilige route. Daarom verzamelen we ook de wensen van de omgeving. Met de opgehaalde informatie gaan we meerdere varianten onderzoeken. De planning is om de concept voorkeursroute in zomer van 2023 te presenteren, om deze vervolgens in het najaar vast te stellen.

Inspraak en werkzaamheden

Februari 2023 inloopbijeenkomst voor ophalen van informatie
Zomer 2023 inloopbijeenkomst met inspraakmoment voor concept-keuze voorkeursvariant
Najaar 2023 vaststellen voorkeursvariant

Bewonersbijeenkomsten

De keuze voor de locatie en de aanleg van een nieuw fietspad hebben effect op de omgeving. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Betrokkenen en omwonenden worden zo vroeg mogelijk ge├»nformeerd en betrokken. En we geven ze de ruimte om mee te denken. Daarom hebben we bijvoorbeeld inloopbijeenkomsten georganiseerd in februari en juli 2023 en gesprekken gevoerd met Dorpsbelangen. 

De presentaties van de inloopbijeenkomsten staan onder het kopje 'downloads'.

Vragen over dit project?

Hebt u een vraag of opmerking over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Jeroen Tingen.