Fietsroute Oldehove - Wehe-den Hoorn

Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het nieuwe fietspad is ongeveer 6,5 kilometer lang en komt te liggen naast de provinciale weg N983. In Wehe-den Hoorn start de route bij de kruising van de N983 met de N361. Ter hoogte van Oldehove start de route bij de kruising van de N983 met de N982. Het nieuwe fietspad sluit aan op de bestaande fietspaden aan de noord- en zuidkant. Buiten de bebouwde kom is het fietspad gescheiden van de provinciale weg. Binnen de bebouwde kom van Saaksum, Roodehaan en Warfhuizen gaat de fietsroute over de bestaande provinciale weg. 

Waarom een nieuw fietspad?

  • Tussen Oldehove en Wehe-den Hoorn ontbreekt nu nog een fietspad dat vrij ligt van de provinciale weg.
  • De N983 is een gevaarlijke weg voor fietsers. Fietsers delen de weg met auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer. 
  • Het nieuwe fietspad maakt straks, tussen Saaksum en Warfhuizen, onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk.
  • We werken aan een veilig fietsnetwerk waarbij zoveel mogelijk dorpen met elkaar in verbinding staan.
  • Hiermee is de vrijliggende fietsverbinding tussen Aduard en Wehe-den Hoorn compleet.

In welke fase zit het project?

Het project zit in de voorbereidingsfase. In deze fase werken we het vastgestelde ontwerp verder uit met de betrokkenen. Daarna doorlopen we de stappen om de benodigde grond te verkrijgen voor dit project.

Planning

Planuitwerking 2023
Projectvoorbereiding 2024-2025
Uitvoering 2026

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In de fase van planuitwerking hebben we onder andere samen met de omgeving gekeken naar de beste en meest veilige route. We hebben informatie opgehaald tijdens keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten in 2023. Er is ook gekeken naar andere ontwikkelingen en plannen in het gebied en er was aandacht voor de bestaande natuur van het Middag-Humsterland, cultuur en ruimtelijke plannen. De voorkeursroute die is gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst in juli 2023 ( PDF-bestand, 5 MB) is in februari 2024 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Vragen over dit project?

Hebt u een vraag of opmerking over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Jeroen Tingen.