Orgel Den Andel en kerk Noordbroek gerestaureerd met subsidie

Stichting Oude Groninger Kerken laat twee rijksmonumenten restaureren met subsidie van de provincie. Het in verval geraakte orgel in Den Andel krijgt een opknapbeurt en in Noordbroek wordt het interieur van de kerk hersteld. De subsidie van bijna € 460.000 komt uit de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten (GRRG).

Orgel Den Andel

Orgel

Het Van Oeckelen-orgel in de kerk van Den Andel dateert uit 1879 en verkeert in zeer slechte staat. Door verzakkingen van de galerij dreigt de orgelkast uit elkaar te vallen. Het herstel, waterpas stellen en schilderen van de orgelkast is daarom dringend nodig. De restauratie bestaat verder uit herstel van de klavieren, pijpen, windvoorziening en mechanieken van het orgel. De werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren en beginnen deze zomer.

Kerk Noordbroek

Het restauratieproject in de kruiskerk van Noordbroek richt zich op het herstel van het interieur. De gewelfschilderingen en muurschilderingen worden gerestaureerd en schoongemaakt. Het stucwerk van de wanden laat op veel plekken los en moet worden hersteld. De werkzaamheden starten in juli 2023 en duren tot december 2024.

Ook subsidie

In totaal ontvangen 22 projecten subsidie voor groot onderhoud, restauratie en soms voor herbestemming of maatregelen om energie te besparen. Het gaat onder andere om rijksmonumentale boerderijen, molens en woonhuizen. Alle verleende subsidies in de tweede tender GRRG 2022 staan in dit overzicht. ( PDF-bestand, 120 KB)

GRRG

Met de GRRG stimuleren we eigenaren van rijksmonumenten om groot onderhoud te plegen aan hun monument. Goed onderhouden monumenten zijn ook minder kwetsbaar voor aardbevingen. De subsidie is bedoeld voor alle rijksmonumenten in de provincie Groningen. Woonhuizen komen alleen voor de subsidie in aanmerking binnen het aardbevingsgebied. In het voorjaar en het najaar van 2023 kunnen eigenaren weer een aanvraag doen.