Op bezoek bij agrariërs die werken aan duurzame landbouw 

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders samen met vele andere partijen aan een toekomstbestendige landbouwsector. Bijvoorbeeld door duurzame maatregelen op hun erf te nemen of mee te doen aan projecten die bijdragen aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Op 30 mei, tijdens de jaarlijkse Waterkaravaan, lieten twee deelnemende agrariërs zien welke DAW-maatregelen zij hebben uitgevoerd in hun bedrijf. 

Op bezoek bij agrariërs die werken aan duurzame landbouw 

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders samen met vele andere partijen aan een toekomstbestendige landbouwsector. Bijvoorbeeld door duurzame maatregelen op hun erf te nemen of mee te doen aan projecten die bijdragen aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Op 30 mei, tijdens de jaarlijkse Waterkaravaan, lieten twee deelnemende agrariërs zien welke DAW-maatregelen zij hebben uitgevoerd in hun bedrijf. 

Met de Waterkaravaan krijgen bestuurders en betrokkenen de gelegenheid om te zien hoe DAW in de praktijk werkt. Zo'n dertig mensen van verschillende organisaties stapten op 30 mei in de bus voor een veldexcursie langs twee agrarische bedrijven.  

Mechanische onkruidbestrijding in Mensingeweer 

In Mensingeweer lieten agrariërs Derk en Marjoke Gesink zien hoe zij met mechanische onkruidbestrijding het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in uien verminderen. Hiervoor maken zijn gebruik van innovatieve machines. Daarnaast vertelde het echtpaar in de toekomst meer duurzame maatregelen te willen nemen. Bijvoorbeeld het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen op hun erf. Hiervoor hopen zij opnieuw gebruik te kunnen maken van een DAW-subsidie. 

Biologische veeteelt op boerderij Edzemaheerd 

De volgende stop was boerderij Edzemaheerd van boerin Agnes de Boer uit Leens, een biologisch veeteeltbedrijf. Agnes legde uit dat zij zoveel mogelijk op natuurlijk wijze werkt. Onder andere door haar koeien geen brokken te geven, maar zelf kruidenrijk gras te verbouwen. Dankzij deze aanpak won ze afgelopen jaar zelfs de publieksprijs ‘Beste graslandboer 2023’. Daarnaast doet Agnes mee aan diverse DAW-projecten. Hierin heeft ze veel geleerd van andere deelnemende agrariërs, vertelde ze. Deze nieuwe kennis past ze nu ook in haar eigen bedrijf toe. 

de karavaan in het weiland bij één van de deelnemers

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

De provincie Groningen werkt samen met boeren, LTO Noord en agrarische collectieven aan een toekomstbestendige landbouwsector. Uniek aan het DAW is dat de oplossing bij de agrariërs begint. Hun kennis en kunde staat centraal, de provincie ondersteunt hen met subsidies. Zo kunnen agrariërs vrijwillig maatregelen nemen op hun erf, die bijdragen aan een betere bodem en schoon en voldoende water. Of meedoen aan projecten om meer kennis op te doen. Bijvoorbeeld over verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.