Nieuwe seniorenwoningen in Opende met hulp van het Cultuurfonds voor Monumenten

Een oude boerderij in Opende (gemeente Westerkwartier) is omgebouwd tot vijf nieuwe duurzame appartementen voor senioren. Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen maakte dit mogelijk door een lening met een lage rente.

Nieuwe seniorenwoningen in Opende met hulp van het Cultuurfonds voor Monumenten

Een oude boerderij in Opende (gemeente Westerkwartier) is omgebouwd tot vijf nieuwe duurzame appartementen voor senioren. Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen maakte dit mogelijk door een lening met een lage rente.

Foto's: Len Smeenk

Op vrijdag 21 juni bezocht Susan Top (gedeputeerde provincie Groningen) samen met vertegenwoordigers van het Nationaal Restauratiefonds, het Cultuurfonds, Scholten Kammingafonds en de gemeente Westerkwartier het herbestemde karakteristieke pand.

Impuls voor leefbare omgeving 

Met de nieuwe bestemming van de boerderij ontstaan er extra woningen voor senioren in de regio. Vanwege de vergrijzing en de wens van ouderen om kleiner te wonen is daar sterk behoefte aan.

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen maakt zich sterk voor lokaal erfgoed dat een impuls geeft aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving. In de afgelopen 20 jaar heeft het fonds bijna 50 leningen met lage rente verstrekt in de provincie Groningen. Zo zijn een voormalige school aan de Sint Walburgstraat in de Groninger binnenstad en het Groen Gasthuis in Warffum gerestaureerd, herbestemd of verduurzaamd.  

1 miljoen beschikbaar 

Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek of beeldbepalend pand kunnen via het fonds een lening aanvragen voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van het pand. Meer informatie vindt u op de website van het restauratiefonds

De provincie Groningen, Scholten Kammingafonds, Het Cultuurfonds en het Restauratiefonds hebben onlangs weer geld gestort in het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen. Daarmee is nu nog ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar.  

Cultuurfonds voor Monumenten Groningen  

Het fonds bestaat sinds 2003 en is een initiatief van het Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. De provincie is de grootste partner sinds de start, naast schenkers als het Scholten Kamminga-fonds. Eigenaren in de provincie Groningen kunnen de lening aanvragen bij het Restauratiefonds tegen gunstige voorwaarden. De rente en aflossing worden teruggestort in het monumentenfonds. Zo ontstaat een doorlopend en duurzaam fonds en kan het geld steeds opnieuw worden uitgeleend voor nieuwe projecten.