Extra geld voor behoud en restauratie karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

De provincie vult het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aan met € 1 miljoen. Dit fonds stelt eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand in staat om een lening aan te vragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand.

Sint Walburgstraat

Restauratie oude school

Woensdag 23 november bezocht Mirjam Wulfse (gedeputeerde provincie Groningen) samen met vertegenwoordigers van het Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds een pand in de Sint Walburgstraat in het centrum van Groningen. De bewoner van dit pand restaureert en verduuraamt een voormalige basisschool met een lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten. Het pand krijgt als een cohousing project een nieuwe bestemming. In de oude school komen appartementen met gemeenschappelijke ruimtes.

Extra geld

De provincie stortte eerder al € 2,1 miljoen extra in het fonds. Dit geld is inmiddels bijna uitgeleend. De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren is groot. Daarom is nu besloten om eenmalig € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds vult dat bedrag aan met € 350.000. De uitvoering van dit fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Op www.restauratiefonds.nl en www.cultuurfonds.nl staat meer informatie.

Cultuurfonds voor Monumenten

Het fonds bestaat sinds 2003 en is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds. De provincie is de grootste partner sinds de start naast schenkers als het Scholten Kamminga fonds en het VSB Fonds. Eigenaren in de provincie Groningen kunnen de lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld een lage rente). De rente en aflossing worden teruggestort in het monumentenfonds. Zo ontstaat een doorlopend en duurzaam fonds en kan het geld opnieuw worden uitgeleend voor nieuwe restauratieprojecten. Naast financiële hulp ondersteunen monumentencoaches van het Nationaal Restauratiefonds eigenaren die plannen of wensen hebben voor hun pand.