Minder CO2-uitstoot van bedrijfswagens in 2022

De provincie ontving in 2022 het CO2-Bewust certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat is drie jaar geldig. Daarmee laten we zien dat we ons bewust zijn van de CO2-uitstoot van onze organisatie en dat we concrete doelen stellen en maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Na het behalen van het certificaat is het ook van belang om jaarlijks de uitstoot bij te houden.

Minder CO2-uitstoot van bedrijfswagens in 2022

De provincie ontving in 2022 het CO2-Bewust certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat is drie jaar geldig. Daarmee laten we zien dat we ons bewust zijn van de CO2-uitstoot van onze organisatie en dat we concrete doelen stellen en maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Na het behalen van het certificaat is het ook van belang om jaarlijks de uitstoot bij te houden.

Uitstoot in beeld

We zijn gecertificeerd op niveau 3. Hiervoor is de uitstoot van ons wagenpark, vastgoed en zakelijk reizen in kaart gebracht. Sinds 2023 berekenen we ook de cijfers van het OV-Bureau Groningen Drenthe. De meeste uitstoot in 2022 vindt over het totaal plaats bij de brandstof voor het OV-Bureau Groningen Drenthe. Specifiek voor de provincie Groningen ligt de grootste uitstoot bij het zakelijk reizen (47%). In 2035 wil de provincie dat er bij zakelijk reizen geen CO2 meer wordt uitgestoten. Verder willen we onze panden verduurzamen en in 2028 uitstootvrij en gasloos maken. Voor onze auto's zijn we op de goede weg: die zijn verantwoordelijk voor 20 % van de CO2-uitstoot. In 2030 moet 100% van de lichte voertuigen emissieloos zijn. Een maatregel die we nu nemen om daar een stap dichterbij te komen, is dat er nu een vrachtwagen op waterstof voor ons wordt gebouwd.

Uitstoot verminderen

Het certificaat is uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de CO2-Prestatieladder stimuleert de SKAO bedrijven en overheden om de CO2-uitstoot te verminderen, met als uiteindelijk doel een klimaatneutraal bedrijfsleven. SKAO toetst ieder jaar of bedrijven en overheden het certificaat mogen behouden.

Meer informatie

Alle informatie kun je vinden op de pagina over CO2-beleid.