Meer groen in Groningen door nieuwe subsidieregeling

Meer groen in Groningen door nieuwe subsidieregeling

De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuw bos en bomen langs wegen en het vergroenen van erven. Voor de kosten van onder meer de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond is subsidie aan te vragen. Extra bomen en groen helpen om de CO2-uitstoot te verkleinen, de biodiversiteit te vergroten en de omgeving mooier, groener en gezonder te maken. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarbij de provincie de komende 10 jaar 750 hectare groen wil aanleggen.

Bos bij Westerbroek

Subsidie aanvragen

Van maandag 5 september tot 1 november 2022 kunnen inwoners, stichtingen, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders een aanvraag indienen bij de provincie. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van minimaal een hectare bos, het uitbreiden van een 0,5 hectare bestaand bos, het planten van minimaal 22 grotere bomen langs een weg of laan, of voor het planten van minimaal vijf grote bomen op ten minste vijf erven. De bomen moeten klimaatbestendig zijn, streekeigen en geschikt voor de bodem. Denk hierbij aan een eikenboom op zandgrond. 

Bos in Groningen?

Groningen staat bekend om het open landschap, maar heeft ook een gevarieerde verzameling bos en andere soorten groen. Er is oud bos in Westerwolde en er zijn talrijke dorpsbossen die in de tachtiger jaren zijn aangeplant. Bij de vele Groningse borgen, landgoederen, boerderijen en kerken staan prachtige oude bomen en bosjes. Het programma Bos en Hout is er op gericht dat het uitbreiden van bossen en andere beplantingen past in het landschap. Daarvoor is een kansenkaart Bos en Hout ( PDF-bestand, 2 MB) gemaakt, die aangeeft waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien.