Kinderen met taalachterstand en jongeren met gehoorbeperking doen mee aan kunstproject

Kinderen met taalachterstand en jongeren met gehoorbeperking doen mee aan kunstproject

Een kunstproject voor jongeren in het speciaal dovenonderwijs en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het zijn twee onderdelen van 'Als woorden tekort schieten', een samenwerkingsproject tussen podiumkunstenaars, zorgprofessionals en onderzoekers uit de provincie Groningen. Het project is bedoeld om jongeren actief mee te laten doen aan cultuur. De provincie draagt bijna €40.000 subsidie bij uit de regeling Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed.

Het project bestaat uit vier zogenaamde Kunstlabs voor verschillende deelnemersgroepen. 'Zien wie je bent' richt zich op kinderen de 3 en 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis uit de drie noordelijke provincies. Begeleiders van kinderopvangorganisatie SKSG worden getraind om deze kinderen te begeleiden. Er komt een theaterdocent die 10 workshops geeft en de kinderen bezoeken een theatervoorstelling. 

Expositie

'Dit zijn wij' richt zich op jongeren (12 jaar en ouder) van de Guyotschool in Haren. De jongeren zijn doof of slechthorend geboren en zitten doordeweeks in een internaat. De jongeren werken mee aan een expositie in Museum aan de A in Groningen. 'Dit zijn wij' is een reeks van 20 workshops over het ontstaan van dovenonderwijs in Groningen. 

Dans en muziek

'Move It!' is een dans- en muziekvoorstelling door derdejaarsleerlingen van de Guyotschool, in samenwerking met Noord Nederlands Orkest (NNO) en Club Guy & Roni (CGR). De leerlingen volgen  15 workshops en sluiten af met een voorstelling voor ruim 300 toeschouwers.

Jongeren uit bevingsgebied

'Wat als het anders loopt' is een project met jongeren (tussen 16 en 20 jaar) met mentale problematiek uit het bevingsgebied. In samenwerking met theatergroep Het Houten Huis kunnen de jongeren, die al 10 jaar te maken hebben met onveiligheid, spanningen thuis en armoede, hun eigen verhaal vertellen in de vorm van theater. Ze kunnen meedoen aan workshops of individuele begeleiding krijgen van een docent. 

Ook subsidie

De provincie verleent deze ronde ook subsidie aan Muziekfestival Delfzijl 2023 (€20.000), Festival Den Andel (€3.000) en de Groningen Brass Experience (€11.000).