Overhandiging rapport 'Kansen op klei in 2030'

Vandaag werd het rapport 'Kansen op klei in 2030' overhandigd. Negen melkveehouders uit het Fries-Gronings Kleigebied maakten samen met de Universiteit Wageningen een eigen plan voor hun verdienmodel in 2030, een tijd met veel onzekerheden over die toekomst. Het doel van het rapport was om het perspectief van verschillende bedrijfssystemen in 2030 te verkennen.  

Overhandiging rapport 'Kansen op klei in 2030'

Vandaag werd het rapport 'Kansen op klei in 2030' overhandigd. Negen melkveehouders uit het Fries-Gronings Kleigebied maakten samen met de Universiteit Wageningen een eigen plan voor hun verdienmodel in 2030, een tijd met veel onzekerheden over die toekomst. Het doel van het rapport was om het perspectief van verschillende bedrijfssystemen in 2030 te verkennen.  

De 5 verschillende bedrijfssystemen in 2030

In willekeurige volgorde

  1. Extensief, lage kosten en grasgevoerd.
  2. Grootschalig en intensief.
  3. Agri-cluster melkvee en akkerbouw 
  4. Maatschappelijke meerwaarde
  5. Natuurbedrijf

Aansluiting bij de behoeften van markt en maatschappij in 2030

Uit vooronderzoek bleek dat deze vijf bedrijfssystemen aansluiten bij de behoeften van markt en maatschappij in 2030. Bij de start van het project zijn melkveehouders geworven die een plan voor hun bedrijf binnen één van de vijf bedrijfssystemen wilden maken. Zij hebben eerst trends en toekomstbeelden voor 2030 verkend. En op basis daarvan een eigen plan gemaakt. Alle gemaakte plannen zijn financieel haalbaar en leveren ook plussen op voor de duurzaamheid op de bedrijven.

Aanbevelingen

Op basis van de ervaringen met dit proces van planvorming zijn aanbevelingen gegeven voor melkveehouders, overheden, afnemers en leveranciers om het maken van perspectiefvolle plannen binnen ieder bedrijfssysteem beter te ondersteunen. Overheden wordt bijvoorbeeld aanbevolen vooral te werken aan duidelijkheid voor langere tijd en het stimuleren van verduurzamingen. Financiële prikkels geven ondernemers vaak net dat steuntje in de rug dat ze goed kunnen gebruiken.

Overhandiging bij deelnemende bedrijven

De overhandiging van het rapport aan gedeputeerde Henk Emmens vond plaats op één van de deelnemende bedrijven, dat van Thomas Dijkstra in Rasquert. Daarna bezocht de groep ook het bedrijf van Agnes de Boer uit Leens een van de andere bedrijven die aan het project deelnam. Beide zijn melkveehouderijen, de ene (Thomas Dijkstra) meer grootschalig en het andere bedrijf extensief en regeneratief. Dit zijn beide bedrijven met een heel ander bedrijfssysteem, resp. een melkveehouderij en natuurinclusieve regeneratieve landbouw.

Het project Melkveehouderij 2030/ Backcasting Fries-Gronings Kleigebied startte in 2023 en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland. Ook in de Friese Veenweide is een soortgelijk project uitgevoerd.

Lees het rapport online