Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwvorm die zowel voedsel produceert als de omgeving versterkt. Sinds 2019 zijn we bezig deze manier van landbouw bedrijven verder te ontwikkelen in Noord-Nederland, via de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Hierbij zijn het Rijk, de provincies Fryslân en Drenthe betrokken, evenals boeren, inwoners, natuurorganisaties en kennisinstellingen. De komende jaren vinden er in 8 gebieden in Noord-Nederland verschillende projecten plaats.

Naar de website Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw