Jaarstukken 2021: positief resultaat van € 21,7 miljoen

Jaarstukken 2021: positief resultaat van € 21,7 miljoen

De provincie Groningen heeft de jaarstukken over 2021 gepresenteerd. Het college legt met de jaarstukken verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid en de bestede middelen. Het jaar 2021 is positief afgesloten met een besteedbaar saldo van € 21,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken 2021 die Provinciale Staten dinsdag hebben ontvangen.

Geldbiljetten

Overschot

Een aantal begrote projecten zijn nog niet voltooid zoals de uitvoering van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee of het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Hierdoor is er een overschot van € 14 miljoen. Het beoogde resultaat is in 69% van de projecten en programma's behaald, 28% is niet geheel voltooid en in 3% is de voortgang onvoldoende. De planning is dat Provinciale Staten de jaarstukken behandelen op 29 juni.

Resultaten en ontwikkelingen 2021

Het college zet zich in voor een toekomstbestendige provincie. In 2021 is onder andere de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa tussen Winschoten en Blauwestad geopend. Met de ontwikkeling van de Oostpolder zijn er belangrijke stappen gezet richting een groene industrie. Dit levert zowel veel werkgelegenheid op als een bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. In het Zuidelijk Westerkwartier is het natuurgebied Polder de Dijken-Bakkerom opgeleverd, waarbij natuurinrichting is gecombineerd met waterberging. Verder konden ondernemers, organisaties en instellingen gebruik maken van het Coronafonds, een onderdeel hiervan is de subsidie amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Ten slotte is er een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma Bos en Hout voor een groen, biodivers en klimaatbestendig Groningen. 

Alle resultaten en ontwikkelingen zijn te bekijken in de volledige Jaarstukken 2021 ( PDF-bestand, 8 MB).