Informatiebijeenkomst aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk op 20 juni 

Informatiebijeenkomst aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk op 20 juni 

Op 20 juni is een inloopbijeenkomst in dorpshuis Baaiermerstee in Bierum over aanleg van de getijdenduiker in de Dubbele Dijk. Van 16.30 tot 20.30 uur kunnen inwoners informatie krijgen over het ontwerp van de getijdenduiker, de planning van de bouw en omleidingen voor fietsers en wandelaars. De aannemer, medewerkers van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Het adres van het dorpshuis is Hereweg 16A. 

Start deze zomer

Deze zomer start de aannemer met de bouw van de getijdenduiker. De getijdenduiker is een opening in de dijk waar zeewater gecontroleerd doorheen stroomt. De duiker komt in de zeedijk ten zuidoosten van het strand van Bierum. De aannemer brengt eerst een bouwkuip aan, zodat de bouw tijdens het stormseizoen veilig kan doorgaan. Wanneer de duiker klaar is, komt het gebied tussen de twee dijken onder invloed van eb en vloed te staan. Door de getijdenwerking kan er slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het zoute water maakt straks ook zilte teelt en aquacultuur mogelijk.

Meer informatie over de Dubbele Dijk leest u op de projectpagina.