Forse Europese subsidie voor Noord-Nederland

Forse Europese subsidie voor Noord-Nederland

De Europese Unie stelt €330 miljoen beschikbaar voor de transitie naar een klimaatneutrale economie in het Noorden. De Europese Commissie heeft besloten om in totaal €623 miljoen aan Nederland toe te kennen. Meer dan de helft van het nationale budget daalt neer in Noord-Nederland. 

Zonnepark Weiwerd Delfzijl

Het subsidieprogramma, genaamd 'Just Transition Fund' (JTF), loopt tot en met 2027. Het Europese fonds is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een economie die niet langer is gebaseerd op fossiele brand- en grondstoffen.  In onze regio is vooral in de provincie Groningen en de gemeente Emmen de komende jaren sprake van verdwijnende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het JTF helpt die sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen.  

Eerste regelingen

De eerste twee subsidieregelingen worden naar verwachting in januari opengesteld. Het gaat om een investerings- en opleidingsregeling gericht op de proces- en de maakindustrie en een regeling voor kennis en valorisatie. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen subsidieaanvragen indienen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie en gebruik van duurzame energie. De banenmarkt zal ook veranderen. Banen verdwijnen maar er ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid. 

Samenwerking

Het regioplan JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat het JTF uitvoeren.