Evaluatie verkeersmaatregelen Onderdendam

De provincie en gemeente Het Hogeland hebben in 2023 maatregelen genomen om de verkeershinder in Onderdendam te verlagen. Deze maatregelen zijn in nauw overleg met de verkeerscommissie Onderdendam uitgevoerd en gemonitord. Bewoners van Onderdendam zijn in november 2023 gevraagd naar hun mening over de maatregelen. Na een proefperiode van 1 jaar zijn de maatregelen geëvalueerd. Een aantal verkeersmaatregelen blijft gehandhaafd. Andere tijdelijke wijzigingen gaan niet door.

Evaluatie verkeersmaatregelen Onderdendam

De provincie en gemeente Het Hogeland hebben in 2023 maatregelen genomen om de verkeershinder in Onderdendam te verlagen. Deze maatregelen zijn in nauw overleg met de verkeerscommissie Onderdendam uitgevoerd en gemonitord. Bewoners van Onderdendam zijn in november 2023 gevraagd naar hun mening over de maatregelen. Na een proefperiode van 1 jaar zijn de maatregelen geëvalueerd. Een aantal verkeersmaatregelen blijft gehandhaafd. Andere tijdelijke wijzigingen gaan niet door.

  • Het ingestelde vrachtwagenverbod op de Zijlvesterbrug blijft gehandhaafd
  • De versmallingen op de Bedumerweg, Winsumerweg en Middelstumerweg worden weggehaald
  • De wegversmallingen op de Stadsweg en Achterweg blijven voorlopig staan
  • De verkeersdrempels in de Winsumerweg tussen Winsum en Onderdendam worden aangelegd
  • De inzet van mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar wordt niet voortgezet

Lees een uitgebreide toelichting in de evaluatie verkeersmaatregelen Onderdendam ( PDF-bestand, 283 KB).