Eerste subsidie voor eerlijke transitie naar groene economie

Eerste subsidie voor eerlijke transitie naar groene economie

Het innovatieve project PVC upcycling met superkritische CO2 heeft als eerste Noord-Nederlandse project 2,5 miljoen euro subsidie ontvangen vanuit het Just Transition Fund (JTF). Met het geld gaat het Groningse project aan de slag om onze regionale economie verder te vergroenen en te verduurzamen mét nieuwe werkgelegenheid.

Betrokkenen project ontvangen cheque van gedeputeerde Henk Emmens

Dit is een Noord-Nederlands kennisontwikkelingsproject waarin bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden samenwerken aan innovaties die kansen en oplossingen bieden voor de omschakeling naar een groene, duurzame economie. Het project richt zich op het hergebruiken van PVC-houdende materialen (polyvinylchloride) zodat deze weer als grondstof toegepast kunnen worden in andere producten. PVC wordt gescheiden van vaste stoffen, weekmakers en niet meer bruikbare bestanddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van superkritische CO2. Dit is een groen oplosmiddel dat toevoegingen makkelijk kan verwijderen zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Aan de slag? Subsidies JTF in het najaar

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Ook in Drenthe worden de eerste toegekende subsidies binnenkort verwacht. Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met de provincie via europeseprogrammas@provinciegroningen.nl. De provincie denkt graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Voor meer informatie over de aankomende subsidies vanuit het JTF en vragen over het subsidieaanvraagproces kun je terecht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) via:  www.snn.nl/programma-jtf.

Het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund is één van de meerjarige Europese subsidieprogramma’s. Het JTF is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Dit en komend jaar (2024) worden er meerdere subsidieregelingen opengesteld.