Eerste deel Doorfietsroute Leek - Groningen klaar

Fietsers tussen Leek en Groningen kunnen sinds kort vlot en comfortabel fietsen over de Hoofdstraat tussen Midwolde en Lettelbert. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij Midwolde en de Hooilanden bij Lettelbert, vlak voor het viaduct over de A7. Gedeputeerde Johan Hamster en wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier openden het eerste deel van de Doorfietsroute vrijdag 31 mei in Midwolde.

Eerste deel Doorfietsroute Leek - Groningen klaar

Fietsers tussen Leek en Groningen kunnen sinds kort vlot en comfortabel fietsen over de Hoofdstraat tussen Midwolde en Lettelbert. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij Midwolde en de Hooilanden bij Lettelbert, vlak voor het viaduct over de A7. Gedeputeerde Johan Hamster en wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier openden het eerste deel van de Doorfietsroute vrijdag 31 mei in Midwolde.

Herinrichting Hoofdstraat

De nieuwe route van ongeveer 3,5 kilometer heeft een ander 'Doorfietsroute-profiel' dan gebruikelijk. Er is geen vrijliggend fietspad of een fietsstrook. Net als in de oude situatie delen fietsers de weg met het overige verkeer. De fietser is nu de hoofdgebruiker. Overig verkeer is 'te gast' en wordt op meerdere manieren afgeremd. Er liggen wegversmallingen aan het begin, halverwege en eind van de route. Binnen de bebouwde kom ligt rood asfalt. Verkeer mag hier maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is de maximale snelheid 60 kilometer per uur. Op het hele traject is een grijze slijtlaag aangebracht in het midden en aan de zijkant van de weg. Kruisingen en andere wegaansluitingen zijn voorzien van 'visuele drempels' in rood asfalt. 

Fietsen aantrekkelijker en veiliger

De provincie vindt het belangrijk dat de nieuwe route fietsen tussen Leek en Groningen aantrekkelijker en veiliger maakt. De fiets moet de meest logische keuze zijn voor afstanden tot 15 kilometer naar regionale centra, scholen en OV-knooppunten. Op de route tussen Leek en Groningen ligt nu geen duidelijke fietsroute. We werken aan één duidelijke verbinding, zodat nog meer mensen geneigd zijn om op de fiets te stappen. Deze route is een mooie eerste stap.

Onderdeel Doorfietsroute 

De Hoofdstraat tussen Midwolde en Lettelbert maakt deel uit van de nieuwe Doorfietsroute tussen Leek en Groningen. De herinrichting is de eerste van zes projecten voor de nieuwe route. Delen van de route gaan over bestaande wegen en delen over nieuw aan te leggen fietspad.  

Planning

Na de zomervakantie start de aanleg van een nieuwe brug over de Munnikesloot. Als de brug klaar is worden de fietspaden over de Hooilanden en Munnikevaart vernieuwd. Begin 2025 start de aanleg van een nieuwe brug over De Groeve. Daarna volgt de aanpak van het fietspad vanaf Nienoord langs het Leeksterhoofddiep. Vervolgens zijn ook de deelgebieden bij Matsloot, Roderwolderdijk en de zonnewal bij Oostwold aan de beurt.