Eemsdelta krijgt € 110.000 subsidie voor hulp bij uitvoering woningbouwplannen

Eemsdelta krijgt € 110.000 subsidie voor hulp bij uitvoering woningbouwplannen

De gemeente Eemsdelta ontvangt € 110.000 subsidie voor de inhuur van een project-programmaleider en een planeconoom, die helpen in de voorfase van de plannen voor de woningbouw en herstructurering van woningen. De bijdrage komt uit een speciale regeling om de woningbouw en herstructurering in Groningen te versnellen. In totaal is er binnen de regeling ruim € 800.000 beschikbaar voor alle Groninger gemeenten.

600 woningen erbij

De project-programmaleider en planeconoom worden ingezet voor de uitvoering van verschillende volkshuisvestingsprogramma's en de uitvoeringsagenda van de woonvisie van de gemeente. Eemsdelta wil de komende jaren ruim 600 woningen bouwen, in zowel de sociale huur- als koopsector. Dit aantal komt bovenop de sloop- en nieuwbouwprojecten in de versterkingsopgave. Deze omvangrijke taakstelling vraagt regie, deskundigheid en mankracht. Met de inhuur van deskundigen krijgt de gemeente goed inzicht in de complexe woonopgaven, waardoor planningen efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd.

Rijk en provincie dragen bij

Het geld uit de regeling komt van de provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van de regeling is om het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen, zodat alle Groningers een woning kunnen vinden die bij hen past. Met deze subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen.