Dit najaar nieuwe aanvraagronde voor groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen dit najaar weer een aanvraag indienen voor groot onderhoud en restauratie van hun pand. De aanvragen kunnen vanaf 3 oktober tot 15 november 2022 worden ingediend bij de provincie. Voor de tweede aanvraagronde van 2022 is € 3.500.000 beschikbaar.

Aardbevingsgemeenten

Het grootste deel van het budget is bestemd voor gebouwde rijksmonumenten, rijksmonumenten met een woonfunctie en groene rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten. Hiervoor is € 2.250.000 beschikbaar. Voor dit gebied hanteren we gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. De gemeente Oldambt is ook onderdeel van het gebied.

Overige gemeenten

Voor de rest van de provincie is een subsidiepot van € 850.000 beschikbaar. Hier komen woonhuismonumenten niet voor subsidie in aanmerking. Voor monumentale tuinen, parken en begraafplaatsen (zogenaamde groene rijksmonumenten) is € 400.000 gereserveerd. 

GRRG

De subsidieregeling GRRG is bestemd voor groot onderhoud waaronder restauratie voor gebouwde rijksmonumenten en voor restauratie van groene rijksmonumenten. In een subsidieaanvraag voor restauratie kan een aanvraag voor de kosten van herbestemming en van maatregelen om energie te besparen worden meegenomen. In de eerste helft van 2022 was er subsidie voor onder andere (woon)boerderijen, kerken, een orgel, herenhuis, gasthuis, woonhuis en een molen.

Tendersubsidie

De GRRG is een zogenaamde 'tenderregeling'. Dat betekent dat ingediende aanvragen binnen een periode met een start- en een einddatum kunnen worden ingediend. Daarna worden de (volledige) subsidieaanvragen op basis van de beoordelingscriteria van de GRRG gerangschikt. Vanaf de sluitingsdatum (in dit geval 15 november) mogen er geen aanvullingen of wijzigingen op de aanvraag worden meegenomen.

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Groningen. De provincie voert de subsidieregeling uit.