Dinsdag 10 mei inloopavond Doorfietsroute Groningen - Leek

De provincie Groningen en gemeente Westerkwartier organiseren dinsdag 10 mei een inloopbijeenkomst over de Doorfietsroute tussen Groningen en Leek. Belangstellenden kunnen zich tussen 18.00 en 20.30 uur laten informeren in het dorpshuis van Lettelbert. De bijeenkomst gaat over drie onderdelen van de nieuwe fietsroute: het traject ten westen van Munnikesloot, de Hoofdstraat tussen Midwolde en Lettelbert en het fietspad tussen Lettelbert en Leek.

Doorfietsroute

De nieuwe Doorfietsroute komt ten zuiden van de A7. Op delen van de route komt een nieuw fietspad en op stukken van de route gaan we het bestaande fietspad verbeteren. Ter hoogte van de Lettelberterplas kun je als fietser dan op twee manieren Leek binnen rijden. Ter hoogte van Oostwold loopt het fietspad een gedeelte parallel aan de A7. De planning is dat eind 2024 de hele route, aan de zuidkant van de A7, klaar is.

Bijeenkomst

De inloopbijeenkomst is dinsdag 10 mei van 18.00 tot 20.30 uur in het dorpshuis van Lettelbert (Hoofdstraat 190, Lettelbert). Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Op deze pagina staat meer informatie over het project.

Hoofdstraat Midwolde-Lettelbert

Tijdens deze bijeenkomst is  een voorlopig ontwerp voor de Hoofdstraat tussen Midwolde en Lettelbert (deelgebied D) te bekijken. Op dit traject is geen ruimte voor een fietspad dat vrij ligt van de rijbaan. Samen met een klankbordgroep is eind 2021 twee keer gesproken over de nieuwe inrichting van deze straat. Aan de hand van die gesprekken is dit voorlopig ontwerp gemaakt. Naast de Hoofdstraat is er informatie over de uitwerking van het deelgebied ten westen van de Munnikesloot deelgebied C en deelgebied E.

De kaart van de toekomstige Doorfietsroute Groningen - Leek met de deelgebieden A t/m F.