Fietsers op Petrus Camperssingel

Bijna 2 miljoen voor verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen

De provincie trekt bijna € 2 miljoen uit aan 16 projecten om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen te verbeteren. Alle Groninger gemeenten krijgen subsidie, bijvoorbeeld voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen of om fietsers en voetgangers een duidelijkere plek op de weg te geven. De gemeenten betalen mee aan de projecten.

Snelheid verlagen 

De 16 projecten ( PDF-bestand, 225 KB) worden door de hele provincie uitgevoerd. Bij de meeste projecten ligt de nadruk op het terugdringen van de snelheid. De gemeente Eemsdelta neemt maatregelen tegen verkeer dat te hard de bebouwde kom binnenrijdt. Stadskanaal, Midden-Groningen en het Oldambt hebben plannen om een kruising om te bouwen tot een rotonde. De gemeente Groningen brengt wegversmallingen en verkeersdrempels aan. In het Westerkwartier gaat de snelheid in de bebouwde kom van Ezinge omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur.

Gemeenten betalen mee

De gemeenten dienden de projecten zelf in en betalen mee aan de projectkosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2024 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

Kaart met daarop een overzicht van de projecten Verkeersveiligheid 2023

Nationaal Plan Verkeersveiligheid

Het Rijk, gemeenten en provincies werken samen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030' (SPV) beschrijft negen beleidsthema’s met de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid. Het SPV moet leiden tot minder ernstige verkeersgewonden en verkeersdoden. Het doel is om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Subsidie in 2024

In 2024 kunnen gemeenten weer een aanvraag doen voor  subsidie voor verkeersveiligheid