Bouwkuip getijdenduiker klaar, betonwerk kan beginnen

Bij de Dubbele Dijk vordert de bouw van de getijdenduiker gestaag. Deze dijkdoorgang verbindt de Eems en het gebied achter de dijk. De getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur en zilte landbouw mogelijk. De bouwkuip is inmiddels klaar en voorzien van bemaling om deze droog te houden. Vanaf volgende week begint de aannemer met het betonwerk voor de koker van de getijdenduiker.

Bouwkuip getijdenduiker klaar, betonwerk kan beginnen

Bij de Dubbele Dijk vordert de bouw van de getijdenduiker gestaag. Deze dijkdoorgang verbindt de Eems en het gebied achter de dijk. De getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur en zilte landbouw mogelijk. De bouwkuip is inmiddels klaar en voorzien van bemaling om deze droog te houden. Vanaf volgende week begint de aannemer met het betonwerk voor de koker van de getijdenduiker.

Vanwege de lengte van de getijdenduiker (92 m!) worden de betonnen vloeren en wanden in vier delen gestort. Het betonwerk duurt tot eind oktober. De afgelopen maanden zijn de funderingspalen aangebracht. In januari is de bouwkuip afgegraven tot een diepte van 1,6 meter onder NAP. De horizontale stalen buizen zorgen ervoor dat de damwanden bestand zijn tegen gronddruk van de dijk. Hierdoor blijft de bouwkuip overeind staan. De stalen schermen die haaks op de bouwkuip staan, worden onderdeel van de getijdenduiker. Ze zorgen ervoor dat het zeewater straks niet langs de getijdenduiker kan stromen. Zo voorkomen we erosie van de dijk.

Bouwkuip

De Dubbele Dijk

De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven is verhoogd en versterkt om het land te beschermen tegen overstromingen. Daarbij is ook een innovatieve Dubbele Dijk ontwikkeld. Achter de bestaande zeedijk is een extra dijk gelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Hier kan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. lees meer over 'de Dubbele Dijk'. 

Eems-Dollard 2050

Het proefproject Dubbele Dijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties werken hierin samen aan natuurherstel van de Eems-Dollard. De provincie Groningen is een van de partners.