Staten stemmen in met stand-van-zakendocument

Provinciale Staten hebben het stand-van-zakendocument ( PDF-bestand, 8 MB) vastgesteld wat betreft het programma Transitie Landelijk Gebied. Dit document beschrijft de opgaven voor natuur (o.a. stikstof), water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. 

De vergadering over het stand-van-zakendocument is hier terug te lezen.