Staten stemmen in met stand-van-zakendocument

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het stand-van-zakendocument (PDF PDF-bestand, 8 MB) vastgesteld wat betreft het programma Transitie Landelijk Gebied. Dit document beschrijft de opgaven voor natuur (o.a. stikstof), water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. 

De vergadering over het stand-van-zakendocument is hier terug te lezen.