Proces en planning tot eind 2024 bekend

In de Groningse aanpak onderscheiden we zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Per deelgebied wordt er gewerkt aan een eigen plan, het deelgebiedsplan. Het proces in de deelgebieden om tot dit plan te komen zijn voor ons nadrukkelijk leidend. De zeven plannen vormen de basis voor het Provinciaal Gebiedsplan Groningen dat in het voorjaar van 2024 gereed moet zijn. Op deze pagina is meer over de planning te lezen