Bijeenkomsten Transitie Landelijk Gebied

De provincie organiseerde in juni 2023 zeven inloopbijeenkomsten over de toekomst van ons platteland: over het herstel van onze natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water, en voor het behoud van een landbouwsector die hieraan bijdraagt. Dit alles binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland.

De bijeenkomsten waren voor iedereen die zich wilde laten informeren over het proces naar een gebiedsplan in 2024, de opgaven in het eigen deelgebied en de mogelijke oplossingsrichtingen. Uitgangspunt was de startnotitie Transitie Landelijk Gebied ( PDF-bestand, 35 MB) die Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. Dit jaar nemen we de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te maken. Samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 klaar moet zijn. De gebiedsregisseurs en verkenners die per deelgebied zijn aangesteld waren gastheer en gastvrouw tijdens de bijeenkomsten. Meer over de transitie landelijk gebied vindt u op de pagina over het gebiedsproces.