Aanpak piekbelasting van start

De landelijke aanpak piekbelasting start vandaag. Agrarische ondernemers kunnen vanaf nu via een tool en de website www.aanpakpiekbelasting.nl nagaan of ze onder de doelgroep van deze aanpak vallen, op welke manier ze aan de slag kunnen met (verdere) verduurzaming van hun bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beĆ«indiging. Lees hier meer.